İNSAN KAYNAKLARI İLKE VE POLİTİKALARI

İnsan Kaynakları uygulamalarımızın temel hareket noktalarını şirket misyon , vizyon ve genel politikaları oluşturur. Genel politikalar arasında İnsan Kaynakları çalışmalarına ışık tutarak ön plana çıkanları aşağıdaki şekilde belirtebiliriz ;

  • Öğrenen bir şirket olmak,
  • Tüm çalışanlarında kalite, çevre ve iş güvenliği bilincini tesis etmek,
  • Çalışanların kendilerini geliştirmeleri, etkin eğitim imkanları sağlamak,
  • Tüm çalışanların şirketin belirlenen hedefler doğrultusunda gelişmesine katkıda bulunmalarını sağlamak.

RESA kurmayı hedeflediği İnsan Kaynakları yönetim sistemiyle hem sahip olduğu insan potansiyelini en etkin ve verimli biçimde kullanabilecek, hem de kadrosunu yeni alacağı nitelikli personel ile takviye ederek sistem ve ileri teknoloji üstünlüğüyle rekabet edebilir hale gelmeyi başaracaktır.

Personel Seçimi

Proje esaslı çalışmanın gereği olan yoğun şirket içi personel ihtiyaçlarının karşılanmasına olanak sağlayan, olabildiğince hızlı ve güvenilir bir sistem geliştirilerek yürütülmektedir.

Eğitim ve Geliştirme

Çalışanların görev tanımları çerçevesinde yetkinliklerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesinin esas alındığı bir eğitim ve geliştirme politikası benimsenmiştir. Kuruluş politikaları ve faaliyet hedefleriyle İnsan Kaynakları bölümü tarafından saptanan kişisel gelişim ihtiyaçları göz önüne alınarak her çalışana uygun eğitim programları sağlanır.

Kariyer Yönetimi

İnşaat uygulama süreçlerinin esas alındığı uzmanlık grupları ve onlara destek olan gruplardan oluşan bir organizasyonel yapı içerisinde süreç ve proje bazlı bir yönetim anlayışı mevcuttur. Bu çerçevede, çalışanlar bulundukları alanda çeşitli fonksiyonlarda çalışma olanağı bulurlar ve yönetici adayı olarak yetiştirilirler. Uygun projeler çıktığında kuruluş içi insan kaynağı öncelikli olarak değerlendirilir.

Performans Yönetimi

Çalışanların performanslarının, bölüm/proje hedeflerinin gerçekleştirilmesi, şirketteki geliştirme ve iyileştirme faaliyetlerine etkin katılım, iş sonuçları , yetkinlik ve verimlilik temelinde yöneticiler tarafından değerlendirilmesi esası benimsenmiştir.

KARİYER OLANAKLARI

Açık veya oluşabilecek pozisyonlar için Cv’nizi ik@resa.com.tr  e-posta adresine gönderebilirsiniz.